" />

2013

2013

Joseph Smalzer, Loyola-Chicago
Thomas Jaeschke, Loyola-Chicago
Cody Caldwell, Loyola-Chicago
Geoff Powell, Lewis
Eric Fitterer, Lewis
BJ Boldog, Lewis
Jay Petty, Lewis

All-Tournament MVP
Joseph Smalzer, Loyola-Chicago