" />

2001

Chris Fash, Ohio State
Greg Lehman, Ohio State
Brad Stoub, Loyola
Justin Schnor, Loyola
Rick Sullivan, Loyola 


MVP
: Pieter Olree, Ohio State