" />

1996

Gary Wrobel, Ohio State
Eduardo Ferraz, Ball State
Phil Eatherton, Ball State
Jeff Sauck, Lewis
Chris Borden, Lewis


MVP: Mike Prosek, Lewis